Människan skapade Gud, Allah, Buddha och andra gudomligheter efter sina egna behov.

 

När livet kändes svårt behövdes en tro. Offer till gudarna har tillämpats i hopp om att exempelvis regnet ska komma vid rätt period.  Att grödan ska få vatten för att ge föda. Att kunna dricka, att ge sina djur vatten och att själv hålla sig ren. Basala behov.

 

Behoven är identiska idag. Men gudomligheten har fått andra namn.

Idag har gudomligheterna blivit mindre abstrakta.

Vi har fått NWO, Illuminati, ordenssällskap som Frimurare, Bilderberggruppen, regeringar, WHO och andra sammanslutningar.

 

Bilderberggruppen, det hemliga sällskapet, bävar man för om vad som förhandlas i deras slutna rum.

 

Konspirationsteorier i hela världen duttar up med ojämna mellanrum, Mayaindianerna och fler med dem har förutspått jordens undergång vid åtskilliga tillfällen.

 

Olika grupper av människor söker sanning i teorier om konspiration.

Sanningsrörelsen är ett samlingsbegrepp för ett sökande.